Casper de Jong

Art, Technology and Sience artist based in Utrecht, Netherlands

Zelf spelende Robotfluit

Zelfspelende robot fluit(2018)

Nederlands: (English text below)

Worden we bewogen door muziek door de pure schoonheid van de muzikale compositie, de emotie die de componist in het stuk heeft gebracht of komt het doordat de compositie onze emoties en innerlijke reflectie in een abstracte en rauwe vorm kan reflecteren? De Robot fluit is een ontdekking of AI menselijke emoties met muziek kan repliceren en composities kan creëren door middel van onze emoties. De installatie doet dit door onze gezichten te lezen, en op basis
van onze gezichtsuitdrukking de emoties af te lezen en daarmee te componeren. Omdat deze Robot Fluit een pionier is op het gebied van robots die menselijke emoties omzetten in muziek, is het van belang om bij de pure basis te beginnen, namelijk, met het leren van een emotionele composities op een blokfluit.
Dit werk was in bruikleen gesteld voor de expositie ‘Robots love Music’ in Museum
Speelklok van 21/9/2018 t/m 03/03/2019.

 

English:

Are we moved to tears by music because of the sheer beauty of the musical composition, the emotion the componist has poured into the piece, or is it because compositions emit emotions in an abstract and raw form that reflect our inner feelings? Robot Flute is an exploration of whether AI can replicate human emotions with music and make compositions emotional by learning from our emotions. The installation does this by reading the expressions on our face and basing their composition to the emotion corresponding with our expression. Because Robot Flute is a pioneer amongst robots when it comes to translating human emotions into music, it is necessary also to start at the very basis us humans also started at: namely, by learning to play emotional compositions with a recorder flute.
This work was exhibited in the exhibition ‘Robots love Music’ in Museum Speelklok from 21/09/2018 until 03/03/2019.


Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2022 Casper de Jong

Thema door Anders Norén