Casper de Jong

Art, Technology and Sience artist based in Utrecht, Netherlands - Currently working on a new website, stay tuned!

Algoritmisch Historisch Museum

Deze diashow vereist JavaScript.

Nederlands:(English below)

Voor de Dutch Design Week ben ik door SETUP Medialab Utrecht gevraagd als curator voor het Algoritmisch Historisch Museum. In de maanden nadat zij mij dat hebben gevraagd, ben ik als enthousiaste curator samen Ellen Bijsterbosch en Jessy Snikkers aan de gang gegaan om het museum conceptueel en ruimtelijk te vormen. Hieronder meer informatie over het Algoritmisch Historisch Museum en de makers die wij hebben gevraagd om objecten, illustraties en installaties te maken voor ons museum!

Het Algoritmisch Historisch museum, tekst door Ellen Bijsterbosch:

De belofte is dat algoritmes de wereld eerlijker, mooier en productiever maken. Algoritmes zijn immers gemaakt van pure wiskunde. Die kennen toch geen vooroordelen? Met dit idee wil het Utrechtse medialab SETUP afrekenen. Het Algoritmisch Historisch Museum is een fictief museum dat de mythes rond algoritmes blootlegt in drie thema’s uit de Nederlandse geschiedenis. Vier getalenteerde HKU-alumni zijn met deze thema’s aan de slag gegaan. Het museum was te zien tijdens de Dutch Design Week 2017 van 21 tot en met 29 oktober.

Over het museum:                                                                                                                       
Door algoritmes in een historische context te zetten wil SETUP bij bezoekers een kritische blik op hedendaagse algoritmes te creëren. In de historiografische metafictie van het museum verkennen de makers drie periodes uit de Nederlandse geschiedenis waar geen algoritmes waren nu mét algoritmes. De drie historische thema’s zijn slavernij en medische wetenschap in de 18e eeuw, de strijd voor algemeen kiesrecht in de 19e eeuw en verzuiling en seksuele moraal in de jaren ’50 van de 20e eeuw. Hadden we met de zelfbevestigende feedback loop van algoritmes wel afgerekend met het onrecht, de ongelijkheid of de beklemmende moraal uit het verleden? Wiskundige Cathy O’ Neil zegt hierover op haar website:

If we allowed a model to be used for college admissions in 1870, we’d still have 0.7% of women going to college — Cathy O’ Neil

Over de makers:

Voor de ontwikkeling van het Algoritmisch Historisch Museum werkte SETUP samen met vier pas afgestudeerde makers van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Casper de Jong (1992) is uitgenodigd om samen met SETUP’s Ellen Bijsterbosch het museum te cureren. Casper studeerde deze zomer af als interactive performance designer met zijn expositie Factory of the Future. Milou Backx (1987) won in september de HKU-prijs Gemeente Utrecht 2017 voor haar afstudeerwerk Artificial Dumbness. Voor het museum maakte zij De Rekenbezegelaar, een soort tinderapparaat waarmee bezoekers hun ideale katholieke huwelijkspartner uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw kunnen vinden. Prop designer Sosha de Jong (1993) ontwierp 18e eeuwse fitbits en Sophie Pluim (1993) maakte verschillende illustraties voor de expositie.

 

English:

For the Dutch Design Week I was approached by SETUP Medialab whether I am interested in curating their new exhibition: the Algorithmic Historic Museum. For this project I worked mainly together with Ellen Bijsterbosch and Jessy Snikkers. I was both responsible for the conceptual as the spatial/visual design of the exhibition. More information about the Algorithmic Historic Museum, and about the makers who we asked to design objects, make illustrations and develop installations will be given beneath the video.

The Algorithmic Historic Museum, text by Ellen Bijsterbosch (translated by Onessa Novak):

We were promised that algorithms would make the world fairer, more beautiful and more productive. Algorithms are, in fact, pure math. Math is objective and not biased, right? Medialab SETUP wants to offer another perspective on this misconception of algorithms. The Algoritmic Historic Museum is a fictional museum that lays the misconceptions bare connected to algorithms by discussing three themes from the Dutch history. Four talented HKU (University of the Arts Utrecht)-alumni collaborated with us and worked on these topics. The museum was exhibited at the Dutch Design Week in 2017 on the 21st to 29th of October.

About the museum:

By placing algorithms in a historic setting SETUP wants to give visitors the possibility to think critically about what impact algorithms can have on our lives. In the historiographical metafiction created for the museum the makers of the exhibition are exploring three historical periods of the Dutch past where algorithms did not exist yet, but then in a fictive setting where they did exist and have influence on the world. The three historical topics are the slavery past, medical science in the 18th century, the suffrage movement in the 19th century, and Pillarisation of society and the sexual morality in the fifties of the 20th century. Would it have been possible to emancipate ourselves from injustice, inequality, and oppressive morality in a world lead by biased, self-confirming algorithms? Mathematician Cathy O’ Neill says the following about this on her website:

‘If we allowed a model to be used for college admissions in 1870, we’d still have 0.7% of women going to college’ — Cathy O’ Neil

About the makers:

SETUP collaborated with four alumni of the University of the Arts Utrecht to develop, design and creathe the Algorithmic Historic Museum. Casper de Jong (1992) was invited to curate the museum with Ellen Bijsterbosch. Casper graduated in the summer of 2017 at Interactive Performance Design with his exhibition Factory of the Future. In 2017 Milou Backx (1987) won the HKU-prize of the municipality of Utrecht for her graduation work Artificial Dumbness. She developed the Rekenbezegelaar for the exhibition, a kind of old-timey Tinder machine with which visitors of the museum can find their ideal Catholic marriage partner in the fifties of the twentieth century. Prop designer Sosha de Jong (1993) made the 18th century fitbits for the exhibition, and Sophie Pluim (1993) made several illustrations for the exhibition.

Previz, tentoonstelling ontwerp Casper de Jong:

Foto’s:

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Casper de Jong

Thema door Anders Norén